• نمایش:
نمایش 1 - 13 از 13 آیتم
 • 25,000 تومان

  دارای مقطع بیضی شکل طول: 30 سانتی متر قطر قلم: 10 میلیمتر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته و سنگ زده شده است بدنه قلم قابل رنگ زدن می باشد دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  25,000 تومان
  موجود
 • 11,000 تومان

  دارای مقطع هشت پر طول: 12.2 سانتی متر قطر قلم: 10 میلی متر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته و سنگ زده شده است بدنه قلم قابل رنگ زدن می باشد قسمت چکش خوار به صورتی عملیات حرارتی می شود که در اثر ضربات قارچی شکل نشود دارای...

  11,000 تومان
  موجود
 • 17,500 تومان

  دارای مقطع هشت پر نوع سر قلم: نوک تیز طول: 25 سانتی متر قطر قلم: 16 میلی متر نوک قلم ها ساخته شده به روش آهنگری ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم کاملا سخت کاری شده بدنه قلم قابل رنگ آمیزی می باشند دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  17,500 تومان
  موجود
 • 33,500 تومان

  دارای مقطع هشت پر طول: 150 میلی متر قطر قلم: 12 میلی متر نوع قلم: سر تخت ساخته شده از آلیاژ کروم-وانادیوم دارای نوک سنگ زنی و فورج شده دارای بدنه رنگ کاری شده دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  33,500 تومان
  موجود
 • 29,000 تومان

  دارای مقطع هشت پر طول: 40 سانتی متر قطر قلم: 16 میلی متر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته و سنگ زده شده است بدنه قلم قابل رنگ زدن می باشد قسمت چکش خوار به صورتی عملیات حرارتی می شود که در اثر ضربات قارچی شکل نشود دارای ضمانت...

  29,000 تومان
  موجود
 • 27,000 تومان

  دارای مقطع بیضی شکل طول: 35 سانتی متر قطر قلم: 29 میلی متر نوع قلم: سر تخت دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  27,000 تومان
  موجود
 • 25,000 تومان

  دارای مقطع بیضی شکل طول: 30 سانتی متر قطر قلم: 10 میلیمتر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته و سنگ زده شده است بدنه قلم قابل رنگ زدن می باشد دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  25,000 تومان
  موجود
 • 18,000 تومان

  دارای مقطع هشت پر نوع سر قلم: نوک تیز طول: 25 سانتی متر قطر قلم: 18 میلی متر نوک قلم ها ساخته شده به روش آهنگری ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم کاملا سخت کاری شده بدنه قلم قابل رنگ آمیزی می باشند دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  18,000 تومان
  موجود
 • 22,000 تومان

  دارای مقطع بیضی شکل طول: 25 سانتی متر قطر قلم: 60 میلی متر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته شده بدنه قلم قابل رنگ زدن می باشد نوع قلم: سرپهن دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  22,000 تومان
  موجود
 • 27,000 تومان

  نوع سر قلم: کاردی طول: 25 سانتی متر نوک قلم ها ساخته شده به روش آهنگری ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم-وانادیوم کاملا سخت کاری شده بدنه قلم قابل رنگ آمیزی می باشند دارای بخش چکش خور حرارت دیده شده برای جلوگیری از قارچی شدن دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  27,000 تومان
  موجود
 • 17,000 تومان

  دارای مقطع هشت ضلعی طول: 15 سانتی متر قطر قلم: 10 میلی متر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته شده بدنه کامل رنگ کاری شده دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  17,000 تومان
  موجود
 • 19,000 تومان

  دارای مقطع بیضی شکل طول: 25 سانتی متر قطر قلم: 26 میلی متر نوع قلم: سر تخت دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  19,000 تومان
  موجود
 • 19,500 تومان

  نوع سر قلم: صلیبس نوک تیز طول: 20 سانتی متر قطر قلم: 20 میلیمتر ساخته شده از آلیاژ کروم- وانادیوم نوک قلم ها به روش آهنگری فورج ساخته و سنگ زده شده است بدنه قلم قابل رنگ زدن می باشد دارای ضمانت نامه 6 ماه ایران پتک

  19,500 تومان
  موجود
 • نمایش: